Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2024 GF
Ordinær generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Slægtsforskere lørdag den 20. april 2024 kl. 14.00 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget for det nuværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for 2025
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
      6a. Valg formand – På valg er Kirsten Sanders
      6b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
            På valg: Kathrine Tobiasen, Karen Bendix Larsen, Jesper Skov og Michael Dupont
      6c. Valg af suppleanter
            På valg: Yvonne Christiansen, John Buch Larsen 
 7. Valg af interne revisorer
      7a. Valg af en intern revisor for to år 
             På valg: Svend Erik Christiansen
      7b. Valg af en revisorsuppleant for et år
            På valg: Knud Spangsø
 8. Eventuelt. 

Før generalforsamlingen vil der være foredrag ved Ole Magnus Mølbak Andersen fra Rigsarkivet

Deltagelse i foredrag og let frokost er åben for ledsagere.

Deltagelse i frokosten kræver tilmelding af hensyn til forplejningen, og ikke-medlemmer skal betale 150 kr. for at deltage.

Deltagelse i generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af Danske Slægtsforskere,

Se i øvrigt programmet nedenfor. 

Program: 

10.00 – 11.00: Ankomst, registrering, kaffe og croissant 
11.00 – 13.00: Foredrag v/Ole Magnus Mølbak Andersen
13.00 – 14.00: Let frokost 
14.00 – 16.00: Generalforsamling 
 

 

Bilag: