Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Nyheder / Ny bog: Slægtshistoriske temaer
20-03-2020

Temaerne i bogen behandler de store kildegrupper som kirkebøger, folketællinger og skiftearkivalier, og de kommer omkring særlige befolkningsgrupper, byboere, fæstebønder, kriminelle og kvinder. Ligesom de ser på, hvad der er foregået på tværs af grænserne i form af ind- og udvandring og i Sønderjylland, der altid har haft en særstilling. Endelig er der sat spot på så livsvigtige sager som mad og drikke, sundhed og sygdom, og der er temaer, der viser vej til nyttig læsning i opslagsværker og lokalhistorie. Og til slut det afgørende spørgsmål for mange: Hvad stiller vi op med alle vore fund, resultatet af mange timers arbejde ved skærmen eller på arkiver, når vi ikke selv kan mere og måske ikke har en slægtning, der har lyst til at tage over?

Forfatteren, Kathrine Tobiasen, er redaktør af Slægtsforskeren, medlem af bestyrelsen for Danske Slægtsforskere og mangeårig anejæger.

Pris: 248,- kr.

Bogen kan købes i DSwebshop: https://www.dsshop.dk/shop/product/slaegtshistoriske-temaer…