Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Nyheder / Ny online-samling med dansk skolehistorie
28-11-2021

Slægtsforskernes Bibliotek annoncerer i dag åbningen af online-adgang til en vigtig del af dansk skolehistorie.

Biblioteket startede i år projektet Dansk Skolehistorie. Projektet digitaliserer omkring 40.000 hæfter med årbøger, indberetninger, eksamensinvitationer, skoleblade m.v. fra de danske gymnasiale uddannelser - fra de ældste latin- og katedralskoler til nutidens gymnasier. Der er også beretninger fra realskoler, højskoler, efterskoler, forberedelseskurser, husholdningsskoler, seminarier og meget mere.

Beretningerne kan blandt andet indeholde fortegnelser over lærere, undervisningsplaner, elevfortegnelser, dimitterede og eksamensresultater.

De første ca. 2.000 titler er allerede online – og digitaliseringen af alle 40.000 hæfter forventes afsluttet i 2023.

Samlingen stammer oprindelig fra det nu nedlagte Dansk Skolemuseum, og samlingen levede en årrække en skjult tilværelse i over 100 flyttekasser i Sønderjylland. Flyttekasserne blev derefter overdraget til Slægtsforskernes Bibliotek med henblik på digitalisering.

Samlingen tilgås på: slaegtsbibliotek.dk/skolehistorie

På hjemmesiden kan man søge i samlingen af hæfter, lige som man kan slå op, hvad der pt. er online for hver skole.

Slægtsforskernes Bibliotek drives af Danske Slægtsforskere, der er en landsdækkende, almennyttig forening med ca. 8000 medlemmer.

Nærmere oplysninger hos Per Hundevad Andersen, leder af Slægtsforskernes Bibliotek: pan@slaegt.dk.