Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Nyheder / Ny udgave af Bovrup-kartoteket og Dr. Werner Bests kalendernotater
22-11-2019

Ny udgave af Bovrup-kartoteket og Werner Bests kalendernotater

Fotografiet viser Erik Scavenius, Danmarks statsminister sammen med Dr. Werner Best, repræsentant for den tyske besættelsesmagt. Billedet er taget den 6. februar 1943 da Werner Best blev præsenteret for den danske kronprins efter at han i sine første måne

Fotografiet viser Erik Scavenius, Danmarks statsminister sammen med Dr. Werner Best, repræsentant for den tyske besættelsesmagt. Billedet er taget den 6. februar 1943 da Werner Best blev præsenteret for den danske kronprins efter at han i sine første måne

Sidste år udgav Danske Slægtsforskere og Slægtsforskernes Bibliotek en del af det arkiv over medlemmer af det danske nazistparti under 2. verdenskrig, som modstandsfolk afskrev fra Frits Clausens medlemskartotek i Bovrup (deraf også navnet Bovrup-kartoteket).

Modstandsbevægelsen udgav i 1946 to bøger med en udgave af denne liste, der var afskrevet inden den 5. maj 1945. Det er denne afskrift, der er basis for en elektronisk udgivelse af en del af kartoteket.

Det seneste år har et hold af slægtsforskere gjort et stort arbejde for at verificere oplysningerne i Bovrup-kartoteket, og specielt sikre, at de offentliggjorte personer har været afdøde i 10 år (af hensyn til databeskyttelsesloven). Det betyder, at den nye udgave indeholder mere end 10.000 personer ud af det samlede antal på 22.795 personer.

Listen kan downloades her: http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31624

Samtidig har Slægtsforskernes Bibliotek lagt udgivelsen af Dr. Werner Bests kalendernotater fra 1943 og 1944 online. Best var meget omhyggelig med at notere samtlige møder, middage og aktiviteter i sin kalender dag for dag.

I 1990 blev disse kalendere udgivet i et meget begrænset oplag, men de bliver nu almindeligt tilgængelige.
Kalendernotaterne er et vigtigt kildemateriale til forståelse af tiden under besættelsen før og efter ophøret af samarbejdspolitikken. Det fremgår nemlig, hvor tit Werner Best holdt møder med danske, prominente personer såsom Erik Scavenius, andre politikere og samfundets topfolk.

Interessant er også møderne mellem Werner Best og hans rådgiver, Georg Ferdinand Duckwitz, der af nogle betragtes som de danske jøders redningsmand. Duckwitz skulle nemlig have advaret danske politikere om aktionen den 1. oktober mod de danske jøder, få dage inden aktionen skulle finde sted.

Dr. Werner Bests kalendernotater kan downloades her: https://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=werner+best+kalendernotater