Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Nyheder / Slægtsforskernes Bibliotek hædret
31-03-2019

Historiske Dages Fornyelsespris er skabt for at kaste lys på, fremhæve og præmiere nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historien og kulturarven på og gøre den tilgængelig for flere mennesker.

Enhver kan indstille projekter, institutioner og enkeltpersoner til prisen. Man må gerne indstille et projekt, man selv har været involveret i. Indstillingen skal ledsages af en kortfattet redegørelse for projektet, antal og type brugere og disses udbytte.