Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Tilbud / Bladet Slægtsforskeren

Bladet Slægtsforskeren  

Slægtsforskeren er navnet på vores medlemsblad, der kommer 4 gange om året.  

Bladet
Bladet er et magasin i farvetryk på ca. 40
-50 sider, der udsendes til foreningens medlemmer.  

Bladet udkommer i marts, juni, september og december. Det har et blandet indhold af artikler om slægtsforskning med et blandet indhold af artikler om stort set alt, hvad der har med slægtsforskning at gøre: gode kilder, inspirerende måder at arbejde med forskningen på, nyttige programmer og hjemmesider, spændende slægtshistorier m.v. 

Hvert nummer indeholder en uddybet tematisk redegørelse for et bestemt emne, fx ejendomshistorie eller slægtsforskning i Sønderjylland. 

Redaktion 
Redaktøren fungerer under ansvar for bestyrelsen. 

Kontakt redaktionen 

Ansvarshavende redaktør: 
Kathrine Tobiasen 
Korsagervej 13 
8940 Randers SV 
Tlf. 41 28 65 30 

Artiklerne

Artikler i bladet afspejler ikke nødvendigvis foreningens holdning. Artikler uden forfatterangivelse kan normalt betragtes som foreningsstof.
Redaktionen modtager meget gerne artikler og forslag til artikler fra medlemmerne.
Ingen har krav på optagelse af artikler, der er sendt til redaktionen, og redaktionen kan ikke påtage sig ansvar for materiale, der er sendt uopfordret.
Redaktionen forbeholder sig ret til efter aftale med forfatteren at redigere i tilsendte artikler.
Eftertryk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Det skal forsynes med tydelig kildeangivelse. Det aftrykte forventes eftersendt til redaktionen.

Deadline
for optagelse af artikler i de enkelte udgaver af Slægtsforskeren er:
Udgave Deadline
Nr. 1 - marts 1. februar
Nr. 2 - juni 1. maj
Nr. 3 - september 1. august
Nr. 4 - december 1. november
Slægtsforskeren er registreret under ISSN 0903-6172

 

De 4 seneste numre af Slætsforskeren kan af medlemmer rekvireres som pdf ved henvendelse til ekspeditionen med angivelse af medlemsnummer.

Ældre numre af bladet kan ses på Slægtsforskernes Bibliotek

Se Register 1995-2023

Se bilag til bladet.