Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Formål
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats og oplysende foredrag mv. at øge kendskabet til slægtsforskningens metoder og midler.
Foreningen arrangerer regelmæssigt foredrag vedr. indsamling, registrering og opbevaring af slægtshistorisk materiale, samt om emner af slægtshistorisk interesse i øvrigt.

Hvorfor medlem?
Flere og flere vil vide noget om deres forfædre og det samfund, de var omgivet af. Mange kommer i gang med slægtsforskning via et kursus - andre forsker helt på egen hånd.
Fælles for alle slægtsforskere er behovet for information om ny litteratur, nye forskningsmetoder, nye links til data på hjemmesider og meget mere.  Det er også af stor betydning at have et forum, hvor man kan fremlægge og diskutere sine problemer.
Ved at melde sig ind i en af landets mange slægtshistoriske foreninger, kan man holde sig informeret om, hvad der sker på det slægtshistoriske område.
Vi afholder omkring 8 foredrag årligt med emner vedr. slægtsforskning, desuden samarbejder vi med Kalundborg Bibliotek om Café-møder og arrangementer under programmet "Liv i forsamlingshusene" - de arrangementer, hvor vi samarbejder med Kalundborg Bibliotek har alle et indhold, som er interessant for folk, som interesserer sig for slægtsforskning.

Kontingent
Det årlige kontingent er 230 kr. pr. husstand - for pensionister 200 kr. pr. husstand.
Kontingentet forfalder til betaling årligt 1. august og bedes indbetalt til foreningens bankkonto:
Dragsholm Sparekasse, reg.nr. 0537 konto 418056.
Husk at skrive dit navn/medlemsnr. i meddelelse til modtager.
Medlemsskabet giver ret til gratis deltagelse i vore foredrag og rabat ved deltagelse ved de arrangementer, hvor vi samarbejder med Kalundborg Bibliotek.

Indmeldelse
Kontakt vores kasserer Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon 2532 7396.

Opgiv venligst følgende information i mail:

  • Navn og adresse
  • Fødselsdag (ikke CPR)
  • Telefonnr.
  • eMail adresse

Se mere om foreningen på https://slaegtvestsjaelland.dk/