Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2022 GF
Ordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Slægtsforskere lørdag den 23. april 2022 kl. 14.00 på

Koldinghus
Koldinghusvej 1
6000 Kolding 

Hvis du/I ønsker at deltage i generalforsamlingen og i frokosten, skal du tilmelde dig/jer senest den 14. april.
Bemærk, at der ikke længere er mulighed for at tilmelde sig den guidede rundvisning. Alle pladser er optaget, men der vil være mulighed for at gå rundt og se udstillingen på egen hånd.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for
  2023
 5. Behandling af indkomne forslag
  5a. Forslag om vedtægtsændring (bestyrelsen)
  5b. Generalforsamlingen i Danske slægtsforsker annullerer beslutningen taget på den ekstraordinær
             generalforsamling den 24.februar 2013 (Ingrid Sørensen)
  5c. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at når der gives karantæner til personer i
             Facebookgrupper, at der så sker en henvisning til, hvad det er for regler, der kan være overtrådt
             (Ingrid Sørensen)
  5d. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at ophæve de karantæner, der er sket og vil ske i
            foreningens Facebookgrupper, når udelukkelsen har varet mere en et år (Ingrid Sørensen)
 6. Valg til bestyrelsen.
  6a. Valg formand 
  6b. Valg af kasserer kasserer (bortfalder, hvis forslaget om vedtægtsændring vedtages)
  6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
       På Valg: Kathrine Tobiasen, Michael Dupont, Jesper Skov
  6d. Valg af suppleanter.
         På valg: Yvonne Christiansen, Birgit Vinholt Hansen
 7. Valg af interne revisorer.
  7a. Valg af en intern revisor for to år.
        På valg: Svend Erik Christiansen
  7b. Valg af en revisorsuppleant for et år.
        På valg: Knud Spangsø
 8. Eventuelt.

 

Før generalforsamlingen vil der være rundvisning på Koldinghus, hvor man kan se og høre om Mary og kronprinsesserne. Se i øvrigt programmet nedenfor.

Program:
10.00 – 11.00: Ankomst, registrering, kaffe og rundstykker
11.00 – 13.00: Rundvisning på Koldinghus
13.00 – 14.00: Let frokost
14.00 – 16.00: Generalforsamling


Tilmelding til generalforsamlingen er ikke obligatorisk, men det letter planlægningen af arrangementet, hvis du tilmelder dig.

Afhængig af coronasituationen vil der muligvis være krav om fremvisning af gyldigt coronapas.

Bilag: