Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg

Udvalg

Danske Slægtsforskere ønsker at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling af opgaver. Dette sker gennem etablering af en række udvalg. Efter konstituering skal udvalget gennemgå og revidere deres kommissorium, som efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen. 

Der findes i øjeblikket nedenstående udvalg, og du kan se, hvem der er medlem af udvalgene, og hvad de laver. 


Bestyrelsen
Danske Slægtsforskeres bestyrelse Danske Slægtsforskeres bestyrelse består af 11 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  
Administrationsudvalg
Administrationsudvalgets opgave er at sikre, at foreningens administrative rutiner er de bedst mulige og løbende tilpasses udviklingen
Aktivitetsudvalget
Det er aktivitetsudvalgets opgave at planlægge foreningens udadrettede aktiviteter. Udvalget kan videreudvikle koncepter og fremsætte forslag til nye former for aktiviteter.
Biblioteksudvalget
Det er udvalgets opgave at oprette og drive en samling af kildematerialer til medlemmernes slægtsforskning.
Bogudvalget
Udvalgets formål er at være ansvarlig for foreningens materialesalg, der omfatter egne udgivelser og udgivelser fra andre forlag, såvel som salg af andre materialer, fx syrefri materialer.
Hjemmesideudvalget
Udvalgets opgave er at vedligeholde og videreudvikle foreningens hjemmeside.
Lokalforeningsudvalget
Udvalgets formål er at koordinere samarbejde mellem Danske Slægtsforskere, lokalforeningerne og lokalforeningsrådet. Mail til hele udvalget: lokalforeninger@slaegt.dk
Markedsføringsudvalget
Udvalgets formål er at udvide kendskabet til foreningen i omverdenen, fx gennem udformning af foreningens informationsmateriale og udgivelse af publikationer, såvel i papirform som digitalt. Herudover varetager udvalget planlægningen og afviklingen af de forskellige aktiviteter, som Danske Slægtsforskere deltager i eller står som arrangør af.
Samarbejdsudvalget
Det er udvalget for eksternt samarbejdes opgave at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem Danske Slægtsforskere og offentlige institutioner og landsdækkende foreninger.
Strategiudvalget
Udvalgets opgave er at udarbejde en ny, langsigtet strategi for Danske Slægtsforskere samt at udarbejde strategi for nyudvikling af foreningens hjemmesider.
Vedtægtsudvalget
Udvalgets formål er til stadighed at sikre, at Danske Slægtsforskeres vedtægter er ajour og korrekte.
Økonomiudvalg
Økonomiudvalgets opgave er at sikre, at foreningens økonomi og databehandling forvaltes forsvarligt og i medlemmernes interesse samt i overensstemmelse med landets til en hver tid gældende lovgivning.