Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers, der blev startet i 1971, har som formål at samle slægtshistorisk interesserede på Randersegnen. Vi samles om forskellige foredrag og arrangerer udflugter og besøg på museer og arkiver. Vi holder samarbejdsaftener, hvor vi udveksler erfaringer og forsøger at hjælpe hinanden. 

Foreningen ejer en samling slægtsbøger, håndbøger og andet materiale, som medlemmerne frit kan låne. Spørg efter dem ved vore møder. 

Du bliver medlem ved at henvende dig til et medlem af bestyrelsen. Fra 2020 koster det 200 kr pr. år for enkeltmedlemmer og 300 kr. for et familiemedlemskab.