Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Bogen Enslev skriver historie

Bogen Enslev skriver historie

Der findes masser af lokalhistoriske bøger. Her er et lille udvalg, som kan lånes på biblioteket eller måske stadig købes. 

 

Randers:

 • Randers. Fra handelsplads til storkommune 1000-1975. Randers Amts Historiske Samfund m.fl. 1975
 • Randers købstads historie. Red. af Povl v. Spreckelsen. Randers Byråd, 1952. Bd. 1-2
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt. Randers Amts Historiske Samfund, 1907 ff. 

Husk, at biblioteket har et register til de fleste af årgangene, men du kan også finde artikler ved at søge på et emne eller stednavn i bibliotek.dk’s Artikelsøgefunktion.

 

Sognene i oplandet:

 • Gimming bys historie : landsbyen Gimming gennem 450 år. Gimming Historiegruppe, 1999
 • Enslev skriver historie. Enslev Forsamlingshus, Enslev Sogns beboere, 2011
 • Gårde og landbrug i Bjerregrav : fra udskiftning til industri og udstykning. Frederik Qvist og Preben Lundgaard Larsen, 2014
 • Fra Haslund Sogn. Karl A. Johansen, 1997
 • Albæk sogn – de nedre byer : Vestrup – Albæk – Østrup. Red. af Jean Seeberg, Hanne Vinther, 2007
 • Siv og rør : husflid og håndværk i Uggelhuse ved Randers Fjord. Lise Andersen, 1981
 • Helstedgaard. Jens Bach Andersen, 2019. I romanform, med fiktive hovedpersoner fortælles gårdens historie fra 1919 til i dag

 

Større oversigtsværker:

 • Trap Danmark. Nyeste udgave er 5. udgave i 31 bind, men husk også at kigge i de ældre. 
 • Den danske Atlas. Erik Pontoppidan, 1763 ff. bd. 1-7. Trap Danmark i 1700-tals udgave!