Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

 

 

Kære medlemmer

I 2020 fik vi jo ikke afholdt generalforsamling på grund af forsamlingsreglerne.

Nu er vi kommet til marts måned igen et år efter, hvor vi i henhold til vedtægterne skal afholde den årlige generalforsamling. Forsamlingsreglen, der fra 6. januar blev sænket til max. 5 personer, gælder fortsat. Det nuværende forsamlingsloft på max. 5 indendørs gælder frem til 19. april.

Forinden kan der selvfølgelig komme ændringer. Den politiske rammeaftale af 22. marts 2021 for genåbningen indeholder, at der medio april kan ske lempelse af forsamlingsreglerne, og at der fra 6. maj 2021 er udsigt til, at der kommer særlige regler for siddende forsamlinger. Men hvad forsamlingsloftet bliver i sådanne sammenhænge vides ikke, og vi kender ikke antalsbegrænsninger, afstandskrav og arealkrav endnu.

Generalforsamlingen kan derfor indtil videre ikke afholdes, men bestyrelsen vil indkalde, så snart forsamlingsreglerne giver mulighed for det. Der vil blive indkaldt med det sædvanlige varsel så hurtigt som muligt.

Det glædelige ved det hele er, at til den tid vil de fleste af os være blevet vaccineret.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig påske

Med venlig hilsen

Ena


Onsdag d. 16. september 2020 blev det pointeret fra myndighedernes side, at man skulle begrænse sine fysiske kontakter til 5-10 personer

Antallet af deltagere ved foreningens aktiviteter er for det meste langt højere, og derfor har bestyrelsen besluttet at stille alle mødeaktiviteter i bero indtil videre.

Det betyder dermed også, at den planlagte generalforsamling udskydes til et senere tidspunkt.

Altså der er lukket på Sydholmen indtil videre.

Bestyrelsen vil til stadighed overvåge, hvornår det er forsvarligt at starte vores aktiviteter igen, og medlemmerne vil naturligvis blive orienteret.


Velkommen til Sokkelund slægtsforskere

Historie og aktiviteter

Hvem er vi?

Sokkelund Slægtsforskere. Foreningen blev stiftet den 29. marts 2000 og har til huse i nogle dejlige lokaler på Sydholmen 8, 1. sal Avedøre Holme, 2650 Hvidovre.

Vi lægger vægt på 

  • Undervisning 
  • Foredrag
  • Udveksling af erfaringer
  • Ekskursioner

Årligt kontingent

Enkeltpersoner 150 kr
Ægtepar / samboende 200 kr


Indmeldes ske ved gå ind på hjemmesiden https://slaegt.membersite.dk/