Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Hvem er vi?

Sokkelund Herreds Genealogiske Forening (SHGF) – nu Sokkelund Slægtsforskere blev stiftet den 29. marts 2000 og har til huse i Avedøre kulturcenter i tilknytning til Avedøre bibliotek.

Formål

Det er foreningens formål at samle alle i Sokkelund Herred, der er interesserede i eller arbejder med slægtsforskning til fælles aktiviteter - uanset hvor man har sine rødder i Danmark. At assistere ved indsamling af relevante data og medvirke bl.a. ved transskription og læsning af vanskelige tekster i folketællinger, kirkebøger og andre personalhistoriske arkivalier indgår også i foreningens formål. 

Sokkelund Herred

Sokkelund Herred, som er en nu afskaffet retskreds, omfattede de oprindelige sogne, nu kommunerne Gentofte, Lyngby-Tårbæk, Søllerød, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Hvidovre, Kastrup, Tårnby, Store Magleby og Dragør.

Årligt kontingent

Enkeltpersoner 150 kr
Ægtepar/samboende 200 kr
Foreninger/institutioner 500 kr

Indmeldelse kan ske ved at besøge os på vores møder, hvor et medlem af bestyrelsen vil være til stede, eller ved henvendelse til foreningens formand Arne Jonesen arnejonesen@gmail.com 

Her kan man som hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer få yderligere oplysninger om foreningen. 

Møder:

Vi holder møder hver tirsdag aften i sæsonen fra september til april - fra kl. 18.30 til kl. 21.00.

Møderne afholdes i Kulturcenteret i Avedøre,


Der vil altid være en eller flere fra bestyrelsen til stede.

Emnerne for vores møder vil fremgå at arrangements-oversigten og kan f.eks. være foredrag, læseøvelser i gotisk skrift, hjælpe hinanden med at bruge slægtsforsknings-programmer samt inspiration og hjælp af andre medlemmer. 

Du kan se en bil guide her:

Foredrag

Sokkelund Slægtsforskere arrangerer foredrag om slægts-, personal- og lokalhistoriske emner. 

Hjælpemidler

Vi har trådløs internetforbindelse og projektor.


Ekskursioner

Sokkelund Slætsforskere arrangerer besøg i lokalhistoriske arkiver, kirker, museer, slotte og andre seværdigheder af interesse for slægtsforskere. 

Kommunikation

Der udsendes 4 gange om året et "Nyhedsbrev", som informerer medlemmerne om alt, der har relation til foreningens virke og om nye tiltag. Der er oprettet en adressefortegnelse (Videnbank) med e-mail-adresser, så der kan formidles kontakter ad denne vej.