Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

NYT FRA BESTYRELSEN:

Kære medlemmer

Bestyrelsen udsender jævnligt nyhedsbreve på E-mail til alle medlemmerne.
Hvis du ikke modtager dem, skal du kontrollere at din E-mail adresse hos Danske slægtsforskere er rigtig.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Arne eller Verner

,


Velkommen til Sokkelund slægtsforskere Hvidovre

Hvem er Sokkelund Slægtsforskere ?

Foreningen blev stiftet den 29. marts 2000.
Fra starten af 2022 mødes vi på Hjulmagerporten i Avedøre.

Vi lægger vægt på 

  • Undervisning 
  • Foredrag
  • Udveksling af erfaringer
  • Ekskursioner

Årligt kontingent

Enkeltpersoner 150 kr
Ægtepar / samboende 200 kr


Indmeldes ske ved gå ind på hjemmesiden https://slaegt.membersite.dk/