Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Nyt fra bestyrelsen:

Kære medlemmer
Bestyrelsen udsender jævnligt informationer på E-mail til alle medlemmerne.
Hvis du ikke modtager dem, skal du kontrollere at din E-mail adresse hos Danske slægtsforskere er rigtig.
Kan ske på dette Link: https://slaegt.membersite.dk/Home/MyProfile
Kender du os ikke
Er du velkommen til at kigge forbi et par gange inden du melder dig ind i vores forening.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Arne

Medlemsmøde hos Sokkelund Slægtsforskere

Velkommen til Sokkelund Slægtsforskere Hvidovre

Hvem er Sokkelund Slægtsforskere ?
Vi er en forening med en fælles passion omkring vores hobby som slægtsforskere.
Nogle er helt nye og andre er garvede slægtsforskere.
Vi mødes tirsdag aften i perioden september til og med april.
Vi hjælper hinanden med, at løse de udfordringer, der opstår når vi er på jagt efter vore aner.
Vi har regelmæssig små og større foredrag om forskellige emner der kan gøre os dygtigere som slægtsforsker.
Aktiviteterne finder du under fanen "Arrangementer"

Er du nysgerrig.?
Har du lyst til at lære os at kende inden du melder dig ind i vores forening,
er du velkommen til at komme et par gange før du evt. melder dig ind i foreningen.
Dog er der et gebyr på kr. 50,- på de dage hvor vi har professionelle foredragsholdere.
Dette vil fremgå på siden med "Arrangementer"

Vi er ca. 100 medlemmer og blev stiftet den 29. marts 2000.

Vi afholder vores mødedage i sidebygningen til Avedøre Bibliotek.
På adressen Hjulmagerporten, 2650 Hvidovere, fra den store P-Plads,
går du gennem porten, op af den udvendige trappe til svalegangen
og ind af døren i hjørnet.
Se evt.  også det link: https://slaegt.dk/sokkelund-hvidovre/om-foreningen/

De fleste aktiviteter starter kl. 19.00, men døren er åben ca. 18.30

Vi lægger vægt på:
- Udveksling af erfaringer
- Undervisning 
- Foredrag
- Ekskursioner

Årligt kontingent
Enkeltpersoner 150,- kr.
Ægtepar / samboende 200,- kr.

Indmeldelse sker ved gå ind på hjemmesiden https://slaegt.membersite.dk/